• cover image
  • cover image
  • cover image
  • cover image

Sanat ve Üniversite İşbirliği

Sakarya Üniversitesi, ortaya koyduğu misyon ve vizyon doğrultusunda nitelikli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır.

Gizem Frit gibi alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren önemli bir sanayi kuruluşu ile Güzel Sanatlar Fakültemiz...

Gizem Frit Sanata Destek

Bilindiği gibi seramik sanatı; insanlık tarihinin uygarlığa yapmış olduğu en eski ve en kalıcı katkılarından birisidir.

Neolitik çağla başlayan, daha sonra yerleşik düzende devam eden bu sanat, günümüzde de herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmektedir.